O mne
Potrebne podklady
Copyright: 2007, MasterVision.sk
Ing. Katarína Vrablecová

Odbor:
Stavebníctvo

Odvetvie:
Odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracovanie znaleckých posudkov,
odbor: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/ 2004 Z.z.

Ing. Katarína Vrablecová
Kulíškova 37
821 08 Bratislava

Tel:
0903 755 985

e-mail:
vrablecova@hypoposudok.sk